Ręczne i pneumatyczne zasuwy nożowe – właściwości i zastosowania.

W systemach transportu wody, ścieków i innych mediów płynnych o wysokim poziomie zawiesin ciał stałych jako rodzaju armatury odcinającej powszechnie wykorzystuje się tzw. zasuwy nożowe. To elementy techniczne uzupełniające instalację, zaprojektowane z myślą o otwieraniu i zamykaniu przepływu cieczy, najczęściej ścieków zanieczyszczonych ciałami stałymi, wyposażone w ostry nóż, który z łatwością przecina zanieczyszczenia i tym samym umożliwia pełne zamknięcie przepływu.

Sterowanie zasuwami nożowymi

Na rynku armatury odcinającej i izolacyjnej dedykowanej obsłudze systemów oczyszczania ścieków, instalacji kanalizacyjnych i im pokrewnych znaleźć można dwa podstawowe rodzaje zasuw nożowych. Są to urządzenia ręczne, sterowane przy pomocy siły ludzkich mięśni oraz urządzenia pneumatyczne, wyposażone w rodzaj pneumatycznego siłownika, który zamyka lub otwiera przepływ w sposób automatyczny. Pneumatyczne zasuwy nożowe zwykle zintegrowane są ze sterownikiem elektrycznym i obsługiwane w sposób zdalny z poziomu konsoli. Co warte podkreślenia, nowoczesne wersje armatury odcinającej i izolacyjnej pozwalają nie tylko zamykać i otwierać przepływ, ale także regulować jego intensywność, ograniczać lub zwiększać przepływ, ale zupełnie go nie odcinać. Ze względu na środowisko pracy, noże instalowane w zasuwach, ich korpusy i inne elementy mające bezpośredni kontakt z agresywnym medium wykonane są ze stali o zwiększonej odporności na korozję.

Armatura odcinająca do cieczy i materiałów sypkich

Podstawowym przeznaczeniem stalowych zasuw nożowych jest regulacja lub zamykanie przepływu medium w ramach określonego typu instalacji technicznej, najczęściej kanalizacyjnej lub wodnej. Tego typu armaturę powszechnie wykorzystuje się w systemach oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz w szeroko pojętym przemyśle wodnym. Stalowe, wytrzymałe noże z łatwością przecinają stałe zanieczyszczenia, co pozwala na sprawne zamknięcie przepływu. Zasuwy nożowe sterowane pneumatycznie lub elektrycznie używane są również do sterowania przepływem w instalacjach transportujących materiały sypkie, na przykład w przemyśle przetwórstwa spożywczego i w rolnictwie.

W zależności od potrzeb i poziomu skomplikowania instalacji do sterowania przepływem medium w formie zanieczyszczonej cieczy lub materiałów sypkich wykorzystuje się różne rodzaje nożowych zasuw stalowych. Gdy dostęp do zasuwy jest łatwy, wówczas wystarczającym wyborem jest urządzenie ręczne. Gdy zasuwa instalowana jest w miejscu niedostępnym, zwykle wybiera się urządzenie z siłownikiem pneumatycznym, ewentualnie elektrycznym.